Rodokmen Pražáků ze Živonína, Zamach a Choroušek

(Úvodní stránka)

Rodina Pražáků na Mělnicku pochází ze Živonína, kde je doložena již od roku 1623, kdy byly založeny gruntovní knihy panství Řepín. Prvním známým členem tohoto rodu byl Václav Pražák. Po jeho smrti vdova prodala v r. 1645 statek Havlu Zemanovi z Jenichova a dědické vyrovnání z té doby jmenuje děti Ludmilu a Jiřího, oba propuštěné na mělnické panství. Ludmila se vdala za Václava Zárubu do Zamach.
Později, v roce 1654, byl v Živoníně držitelem dvou statků Pavel Pražák. Jeho vztah k Václavovi není znám, snad to byl jeho mladší syn.
Právě tak není známo, v jakém vztahu k živonínským Pražákům byl Jan Pražák, mělnický poddaný, hospodařící v r. 1654 v Záboří u Mělníka.


Dům čp. 5 v Chorouškách
Potomci Jiřího Pražáka, který svého otce přežil jen krátce (zemřel před koncem třicetileté války, tj. před r. 1648), působili v obcích Chorušice, Choroušky a Zamachy. V Zamachách drželi v letech 1671-1740 po dvě generace kettnerovský grunt čp. 2. Hlavním sídlem rodiny se po roce 1740 stal grunt v Chorouškách čp. 5, a to až do roku 1905, kdy jej převzal zeť posledního z přímé linie Pražáků. Jedna z vedlejších větví rodiny se také usadila na Volyni.

V době národního obrození získala rodina Pražákova na Mělnicku významné postavení. V plné míře se to týká zejména Josefa Pražáka, o kterém se v knize L. Böhm: Královské věnné město Mělník a okres Mělnický (J. Jelen, Mělník, 1892) píše:
Pražák Josef, starosta okresního zastupitelstva a poslanec na sněmu zemském, nar. 2. července 1836 v Chorouškách. Již r. 1865 zvolen byl P. do okr. zastupitelstva a do okr. výboru mělnického, kde svými vědomostmi a svou rozhodností platné služby zájmům okresu prokazoval. Při prvním táboru lidu na Řípu r. 1868 dovolával se vyrovnání pro království České stejného, jako obdržely Uhry. V r. 1872 zvolen byl starostou okresního zastupitelstva mělnického, ale volba jeho jako deklaranta nedošla schválení; až pak r. 1884 poctěn byl opět touto hodností. Od r. 1870, vyjma 1874, byl opětně volen za venkovský okres Mělnický a Roudnický jako poslanec na sněm zemský, kde zvláště horlivě zasazoval se o upravení českých řek. Přední zásluhou jeho jest, že založena v celém okresu síť více než 80 km nových silnic. V okresní odhadní komisi pro upravení daně pozemkové prosadil s ostatními členy, že byly aspoň částečně sníženy původní sazby v okresu. Také o zřízení školy vinařské a ovocnické na Mělníce, jsa potom členem kuratoria jejího, jakož o postavení mostu přes Labe se přičinil. Jako člen c. k. okr. školní rady po 12 let horlivě staral se o rozkvět školství v okr. Mělnickém. Také o geologii svého okolí si získal zásluhy; některé zkameněliny ve třetí vrstvě jizerského pískovce od dra. Friče dle sbírek Jos. Pražáka jsoi nazvány. P. zemřel v Chorouškách dne 7. ledna 1886 a pochován jest na hřbitově chorušickém.
Vedle všech těchto aktivit se Josef Pražák asi 20 let věnoval systematickému studiu drobného sladkovodního korýše lupenonožky obecné (Apus cancriformis).

Viz též.:
Mělnické listy, 15.5.1936.
B. Polák, Po stopách rodu Pražáků z Choroušek, Mělnicko - vlastivědný sborník kraje Dykova, ročník II (1939), č. 1, str. 17.


Uvítám každou doplňující informaci.

Dílčí rozrod Václava Pražáka -

verse 1 (2003)

Jan Mašek, 23/04/2003, E-mail: masek_jan@seznam.cz.